infographics-banner3.jpg infographics-banner3.jpg

Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen

Soms legt een filmpje of plaatje meer uit dan een verhaal. Soms biedt een schema meer inzicht dan een rapport. Wij visualiseren informatie en verhelderen ingewikkelde vraagstukken. Onze analytische aanpak, gecombineerd met een sterk gevoel voor beeld maakt dat we doelgericht tot de kern van het verhaal komen. Daarbij gaan wij een nauwe samenwerking aan met onze klanten en denken graag kritisch mee. Onze ontwerpers begeleiden elke stap: van het bepalen van het doel en doelgroep, het analyseren en verhelderen van de data, tot het ontwikkelen van een passend concept. 

Het verhaal van de Nachtgracht

Arnhems grootste historische gebouw staat op instorten. En wij maakten er een leuke campagne over. (Spoiler alert) maar het loopt goed af hoor. De ratjes van de Nachtgracht - zoals wij het hoofdriool genoemd hebben - zijn namelijk druk aan het werk om instorten te voorkomen. 

Waterschap Vallei en Veluwe wilde als organisatie procesgerichter gaan samenwerken. In een grote brainstorm met mensen uit alle lagen van de organisatie kwamen interessante dingen naar boven. We ontwikkelden naar aanleiding daarvan 2 logo’s voor intern gebruik. Aan dat ‘Koers 2021’ werden 5 kernwaarden gehangen: verbinding, wendbaarheid, professionaliteit, digitaal en duurzaamheid. 

Om die waarden een lading te geven (want wat betekent ‘digitaal’ nou voor een waterschap, voor samenwerkingen en wat betekent het voor mij als werknemer?) hebben we een waardensessie georganiseerd. Met de uitkomsten van die sessie werden 5 inspirerende informatieve en illustratieve wereldbollen gemaakt. Die werden succesvol ingezet bij interne discussies en gesprekken.

Een tweede leven voor textiel

Wij werken graag mee aan 'opdrachten die ertoe doen'. Afvalscheiding is zo'n onderwerp. Voor de gemeente Arnhem -die graag bekend staat als 'groene en creatieve' gemeente- een belangrijke taak. Hoe leg je aan bewoners uit wat er met ingezameld textiel gemaakt kan worden? Zodat mensen snappen dat het wel degelijk zin heeft textiel in te zamelen. De lokale economie wordt er zelfs mee ondersteunt. Wij bedachten en schreven samen met de inhoudsdeskundige een korte animatie. In de tekenstijl die we voor de gemeente ontwikkelen.

Beeldend verslag van een sociaal café 

Professionals op het gebied van schuldproblematiek onder jongeren hebben een middag met elkaar ronde tafelgesprekken gevoerd. Een initiatief van twee gemeenten. Wij waren ook aanwezig en hebben samen met een tekstschrijver deze beeldende verslagen gemaakt van de besproken onderwerpen en aangedragen oorzaken (groen), kansen (oranje) en oplossingen (blauw). Alle partners kregen zo een aansprekend, helder en overzichtelijk verslag van de middag (en zagen hun logo terug op de stapel koffiekopjes links in beeld). 

Een levende infographic 

Vanuit het gegeven afval = grondstof wil Waterschap Rijn en IJssel bedrijven uitnodigen om innovatieve ideeën rondom de potenties van de rioolwaterzuiveringen te ontwikkelen en te exploreren.

Er is daarbij sprake van een levend proces, er komen steeds nieuwe inzichten en mogelijkheden bij. Wij maakten een inspirerende infographic in Prezi, daarin was het mogelijk om informatie in verschillende verdiepingsniveau’s te laten zien. Maar ook om steeds ontwikkelingen in inzichten toe te voegen. Digitaal en steeds up-to-date dus.

OAT.jpg

Het ondergrondse zichtbaar gemaakt

In het stationsgebied van Arnhem werkt men met een ondergronds afval transport systeem (OAT). Omdat vuilniswagens het gebied niet in kunnen - en ook om andere redenen ongewenst zijn - is een soort buizenpost voor afvalzakken bedacht. Het schijnt behoorlijk uniek te zijn want er komen bussen mensen langs om het te bekijken. Maar ja, ondergronds dus niet zo veel te zien. Wij maakten een enorme schematische voorstelling op de muur bij de entree waarop het principe wordt uitgelegd.

Nooit meer de weg kwijt

De wijk Molenkom is in de jaren '80 van de vorige eeuw aangelegd volgens de dan geldende stedebouwkundige inzichten. Als een hand met lange vingers grijpt de straat (met maar één naam) het wijkje in. Maar dat stelt menig pakketbezorger voor hoofdbrekens. Waar vind ik nummer 7? Tegenover 6? Of naast 8? Wij bedachten een object van staal dat het stratenpatroon weergeeft. Op de drie entrees van de wijk geplaatst, is het nu een sieraad aan de vingers.

Molenkom.jpg

Schema's en diagrammen

Stroomschema's, beslisbomen, infographics. Ze hebben geen geheimen voor ons. Drukwerk of digitaal, altijd in het juiste formaat en format. Cijfers worden plaatjes, begrippen worden iconen. Mooie aanvullingen op jaarverslag, rapport of nieuwsbrief.

partner-moniek1.jpg Monique Bluyssen - Communicatiemanager - Verandermanager - Trainer - Coach
‘Je kunt goed met ze sparren, dat vind ik heel belangrijk. En dat vraag ik ook van ze.’

Kijkplaten, we zijn er gek op. Veel informatie, veel kleur, veel om te kijken. Dus houdt de tekst nu even op.

films illustraties infographics presentaties