WR_banner.jpg WR_banner.jpg

Glashelder communiceren voor een waterschap

De wereld van een waterschap is constant in beweging en wij bewegen steeds vloeiend mee. Eén ding blijft hetzelfde: het waterschap communiceert met een enorm brede doelgroep. Meer dan 12 jaar verzorgen wij de vormgeving van (bijna) alle communicatieuitingen van Waterschap Rivierenland. Ook Waterschap Rijn IJssel en Vallei en Veluwe behoren inmiddels tot onze klanten. Voor meer dan één miljoen inwoners en talloze bedrijven, bestuursorganen en organisaties zorgen we dat de communicatie op de eerste plaats glashelder is.

Van huisstijl naar communicatieopgave

Zeker bij een waterschap is een huisstijl méér dan een leuk logo en een aantrekkelijk kleurtje. De uitingen van een waterschap gaan al heel snel over de no-nonsens boodschap: wat doet een waterschap en waarom is dat belangrijk. Burgers en bedrijven betalen via de waterschapsbelasting mee aan veilige dijken en schoon oppervlaktewater. Het waterschap moet daarover verantwoording afleggen. Dat is een heldere en directe communicatieopgave, een opgave met een grote maatschappelijke relevantie en een opgave die we als ontwerpbureau met liefde hebben opgepakt.

WR controlroom

Digitalisering

Natuurlijk communiceert het waterschap ook steeds meer digitaal. Informatiepanelen in het veld hebben QR-codes gekregen die de buitenomgeving op een aantrekkelijke manier verbinden met de digitale waterschapsomgeving. Ook informatieverstrekking over bijvoorbeeld werkzaamheden van het waterschap verloopt –naast het traditionele drukwerk– steeds vaker via digitale middelen.

wsrl home

Opfrisser voor de huisstijl

We hebben de basics niet overgeslagen. De huisstijl van Waterschap Rivierenland was aan een update toe. Beter passend bij de kernwaarden: ‘bekwaam, betrouwbaar, betrokken’. Minder vormgeving, duidelijker communicatie. Samen met ons werden de kernwaarden vertaald naar beeld en een nieuwe slogan. Het logo werd eenvoudiger en beter leesbaar. Een groene dijk neemt als abstracte vorm een prominente plaats in.

Animatiefilm: show, don’t tell

Op traditionele informatieborden in het buitengebied wordt helder uitgelegd welke taak het waterschap op die plek uitvoert en wat het belang daarvan is. Een deel van het werk is echter moeilijk te zien of laat zich alleen met veel woorden uitleggen. Daarom maakten wij een aantal frisse animatiefilms die heel kort en helder laten zien wat het waterschap doet. De films zijn via een QR-code op de borden te zien, in een tijdsbestek van nog geen minuut wordt de kijker bijgespijkerd over het belang van dijken, of over de werking van een zuiveringsinstallatie of een gemaal. 

Alternatieve verkiezingscampagne

Het waterschap is een van de oudste bestuurlijke organen van Nederland. Iedere vier jaar wordt een bestuur gekozen. Meestal ligt het opkomstpercentage laag omdat mensen nauwelijks weten wat een waterschap doet. Wij bedachten een beeldende campagne die duidelijk laat zien wat er gebeurt zonder waterbeheer: het water stijgt tot aan je lippen. Met grote reddingsboeien in het landschap en doeken in de stad lieten we zien hoe hoog het water zou stijgen. De urgentie van waterbeheer stond in aanloop naar de waterschapsverkiezingen weer scherp op het netvlies.

freek Freek Jochems - teamleider Communicatie en Calamiteiten
‘Het gaat om de ‘klik’ die je samen hebt. In staat zijn om snel in te lezen in de materie, om je te verplaatsen in de klant, om snel op een goed niveau mee te kunnen praten. Die klik heb ik met ze.’

Duikbootcaravan

Het waterschap heeft ook een educatief programma. Om het toeren langs de scholen en evenementen een beetje leuker te maken hebben we een vrolijke caravan gemaakt. Een soort omgekeerde duikboot. Met waterbeelden aan de buiten- en binnenkant. Als de duikbootcaravan het schoolplein op rijdt kijkt iedereen naar buiten!

Film wateroverlast

Wateroverlast is een actueel thema. Door klimaatverandering regent het vaker en harder. Het waterschap legt inwoners uit wat ze er zelf aan kunnen doen tijdens een ‘risicotour’. Om aandacht te vragen voor die tour maakten we een grappige en flitsende compilatie van amateurbeelden van wateroverlast.

Virtuele maquette

Een slogan als ‘Meer ruimte voor de rivier’ is voor sommige mensen tamelijk abstract. Het werkt beter als je concreet laat zien wat de gevolgen zijn van de vaak enorme landschappelijke projecten die het waterschap uitvoert. Voor de uiterwaardvergraving en dijkverlegging bij Munnikenland maakten we samen met de Beeldenfabriek een interactieve virtuele wandeltour door het gebied. De kijker kan het laten regenen en het waterpeil laten stijgen en dalen. Je krijgt zo een heel direct gevoel van de ingrepen in deze polder.

WR_lek_1.jpg

Hoe lek ben jij?

Ook intern werkt het waterschap steeds digitaler. Dan wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Mede door toename van het aantal beschikbare (open) WiFi netwerken moet je voorzichtig zijn met wat je online doet. Deze interne campagne moet medewerkers bewust maken van de gevaren. ‘Hoe lek ben jij?’ lijkt informatie rond te strooien, maar is dat ook zo?

Infographics: snel een compleet beeld

Het waterschap beschikt over een werkelijk ongelofelijke hoeveelheid data. Voor het grote publiek is veel van die informatie eigenlijk alleen goed bruikbaar bij een slimme ontsluiting: bij een ‘leesbare’ vertaling of een waarheidsgetrouwe versimpeling. Hoe ver kun je bij infographics gaan met het versimpelen? Het maken van bijsluiters bij belastingaanslagen, het maken van concernborden of illustraties bij specifieke waterschapsprogramma’s is voor ons telkens weer een uitdagende oefening in analyse en vormgeving.

WR_ideeenfabriek.jpg
advies animaties banieren banners beletteringen beursstands boeken brainstormsessies brochures campagnes educatie evenementen films folders huisstijl illustraties infographics inrichting jaarverslagen kaarten magazines nieuwsbrieven presentaties sjablonen uitnodigingen websites